ایپلن سنتر مجوز

مجوز نشر دیجیتال مبتنی بر حامل

شماره مجوز: 50/16871

مجوز تصدی رسانه برخط کاربر محور

شماره مجوز: 50/16858

مجوز نشر دیجیتال برخط

شماره مجوز: 50/16855

مجوز تصدی رسانه برخط پیام ده

شماره مجوز: 50/16846

مجوز لوگوی ساماندهی

شماره مجوز: 1-1-870024-65-0-1

مجوز نماد اعتماد الکترونیک

کد مجوز: TS249n89ZETZUd6Lmn1g

keyboard_arrow_up