استفاده از ماکروها در نرم افزار Eplan 

مدت زمان

20 دقیقه

مدرس

مدرس

محمد رحمتی

در حال بارگذاری
با درود به مهندسان عزیز ،در جلسه دهم آموزش نرم افزار Eplan Electric P8 در سایت ایپلن سنتر با یکی دیگر از قابلیت های نرم افزار به نام ماکروها (macros)  آشنا خواهیم شد. استفاده از ماکروها به منظور تسریع روند نقشه کشی و نیز بهره گیری از اطلاعات پروژه های قبلی در پروژه های جاری Eplan می باشد. در پروژه نمونه ای که تعریف کرده ایم، بخش های از مدار را به عنوان ماکرو تعریف می کنیم و سپس در مرحله بعدی روش فراخوانی ماکروها را یاد خواهیم گرفت.
اهم مباحث مطروحه در این جلسه آموزشی به شرح زیر می باشد:
  • کاربرد ماکروها در تهیه مدارک مهندسی
  • انواع ماکروها در Eplan
  • روش ذخیره سیمبل های اختصاصی به عنوان ماکرو (symbole / window macro)
  • ذخیره بخش های انتخابی مدار به عنوان ماکرو
  • ایجاد Variant های مختلف از یک تجهیز یا سیمبل 
  • روش فراخوانی سیمبل ماکروها (symbol / window macro)
  • نحوه ذخیره صفحات پروژه به عنوان ماکروی صفحات (page macro)
  • فراخوانی صفحات ماکرو در داخل پروژه جاری

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

فهرست